ošetření

Jak kraniosakrální ošetření probíhá

Kraniosakrální terapie se provádí na lehátku, klient je oblečen v pohodlném oblečení a leží většinou na zádech. Klient leží a vnímá jemné doteky na hlavě a na těle. Terapeut pracuje zásadně vždy v souladu s biorezonancí těla a kraniosakrálního rytmu a vždy mu pouze pomáhá sladit se do rovnováhy, a tím upravit tělesné pochody a nervovou soustavu tak, aby nadále organismus pokračoval sám nově a správně.

Kdy kranisakrální terapie pomáhá

Při zdravotních potížích:

 • ke zmírnění bolestí a chronických potíží pohybového ústrojí (při bolestech zad a degenerativních změnách páteře a kloubů)
 • při problémech s čelistmi, dutinami, zrakem, sluchem a čichem
 • při bolestech hlavy, migrénách
 • harmonizace metabolismu, imunitního systému
 • při hormonální nerovnováze
 • při menstruačních problémech
 • při zažívacích potížích

Při léčení traumatu a postraumatických syndromů:

 • po operačních stavech, úrazech a nehodách
 • k rozpuštění emocionálních a fyzických šoků
 • při poruchách spánku
 • proti chronické únavě
 • při stavech vyčerpanosti
 • při depresích

Jako podpora pro těhotné a děti:

 • vhodné jako podpora a příprava na porod
 • poporodní integrace matky i dítěte
 • rozpouští problémy vztahující se k traumatickému porodu

Jako podpora v procesu osobního růstu:

 • prohlubuje uvědomování si sebe a těla
 • integruje tělo, mysl a duši
 • harmonizuje nervový systém
 • zmírňuje stres a napětí

Kraniosakrální terapie pro děti:

 • Terapie pro všechny děti bez rozdílu věku – od miminek až po mladistvé, pro děti postižené, při jakýchkoli zdravotních a psychických potížích.
 • Při poruchách chování, ADHD apod.
 • Bez ohledu, jaké jsou jejich verbální vyjadřovací schopnosti.

Kontraindikace, aneb lze kraniosakrální terapií ublížit?

Tato metoda je zcela bezpečná pro dospělé i děti, nemůže klientovi ublížit. Kontraindikací je pouze těžší akutní úraz, čerstvá operace hlavy, mozku či páteře a zejména podezření na krvácení do prostoru lebky, mozková mrtvice (do 4 měsíců po).

Žádné jiné kontraindikace nejsou známy. Po úplném doléčení výše zmíněných příhod, nemocí, úrazů a operací je naopak kraniosakrální terapie velmi vhodné a užitečné zařadit. Terapeut pracuje vždy v souladu s biorezonancí těla.

Ve většině vyspělých zemí světa na západ od nás, je kraniosakrální terapie velmi ceněna a uznávána. Je obecně známé, že kraniosakrální terapií nelze ublížit ani dítěti ani těhotné ženě. Tato metoda není invazní, nemanipuluje s klientem, nedělá nic, co organizmus sám nechce, naslouchá mu a nikdy nejde proti němu a uvádí jej komplexně do rovnováhy, nikoli pouze jeho část.